Seniorenacademie

Bij de Vlaamse actieve senioren zijn enkele seniorenacademies actief.
Elke seniorenacademie streeft ernaar informatie, vorming en cultuur op academisch niveau aan te bieden.
Ze richten zich tot oudere en jongere senioren die:

  • belangstelling hebben voor cultuur in de meest ruime zin
  • hun kennis en inzichten willen verruimen en verrijken
  • niet terugschrikken voor kritische reflectie over actuele en maatschappelijke thema's
  • een opbouwende discussie niet schuwen.

Dankzij de bovenlokale werking van de seniorenacademie worden alle afdelingen uit de regio, waar de academie actief is, betrokken.
De seniorenacademies ondesteunen aldus de werking van kleinere lokale afdelingen die minder middelen hebben. Zo krijgen deze afdelingen de kans hun leden toch regelmatig cultureel hoogstaande thema's aan te bieden en dito lesgevers of sprekers voor te stellen.

  • Seniorenacademie Antwerpen (programma volgt)
  • Seniorenacademie Vlaams-Brabant
  • Seniorenacademie Oost-Vlaanderen
  • Seniorenacademie West-Vlaanderen (geen actieve seniorenacademie)
  • Seniorenacademie Hasselt
Geschreven door Tamara Reyniers op 23/03/2017 13:19:36