Welkom op de webstek van de Vlaamse actieve senioren vzw

Vlaamse actieve senioren vzw is dé thuishaven voor meer dan 11.000 dynamische ouderen en jonggepensioneerden in meer dan 110 plaatselijke afdelingen.

De Vlaamse actieve senioren zijn Vlaamsbewust, pluralistisch en niet-partijpolitiek gebonden.
De Vlaamse actieve senioren bieden ruimte voor

  • cultuur: toneel, theater, film, concert, stadsbezoeken, …
  • sport: aquagym, stoelengymnastiek, wandelen, yoga, …
  • gezelligheid: vriendschap, feesten, uitstapjes, …
  • bijleren: gezondheid, computer, mobiliteit, …

Vlaamse actieve senioren vieren 50 jarig bestaan en kiezen nieuwe algemeen voorzitter

De socio-culturele vereniging Vlaamse actieve senioren vzw (Vl@s) wordt dit jaar een vijftiger. Met meer dan honderd afdelingen, verspreid over de vijf Vlaamse provincies, wordt niet alleen teruggeblikt op een stevige verankering in het verenigingsleven, maar wordt inzonderheid vooruitgeblikt naar kwaliteitsvolle invulling van de zoektocht van 55-plussers naar verbondenheid, antwoorden op nieuwe uitdagingen en op zich inzetten als vrijwilliger.


Hoe kan ik lid worden van de Vlaamse actieve senioren?

Wil je samen met duizenden andere leden de Vlaamse actieve senioren nog sterker maken of versterken? Dat kan!

 


6de Week van de Valpreventie - van 24 t/m 30 april 2017

De 6de editie van de Week van de Valpreventie staat voor de deur. Met de slogan "Blijf in beweging, doe het veilig!" roepen we iedere 65-plusser op om deel te nemen.

Deze editie gaat door van maandag 24 april t/m zondag 30 april 2017!


Vlaamse actieve senioren

Net gepensioneerd? Straks met pensioen?
Een boeiende tijd om oude vrienden terug te zien en nieuwe vrienden te ontdekken


Vl@s tijdschriften 2016 en 2017

Bij deze rubriek vind je het driemaandelijks tijdschrift van onze vereniging.

Veel leesplezier!


Testament - nalatenschap

Je bent de Vlaamse actieve senioren zeer genegen en wenst ze op te nemen in je testament? Dat kan via een legaat of een duo-legaat. Neem hiervoor contact op met de notaris en vertrouw hem/haar je testament toe. Dit is een waarborg voor een behoorlijke wilsbeschikking.