Welkom op de webstek van de Vlaamse actieve senioren vzw

Vlaamse actieve senioren vzw is dé thuishaven voor meer dan 11.000 dynamische ouderen en jonggepensioneerden in meer dan 110 plaatselijke afdelingen.


Ook Vl@s zit op facebook

 

Klik hier links op het facebook logo en kom zo rechtstreeks op onze facebookpagina terecht.

 

 


Hoe kan ik lid worden van de Vlaamse actieve senioren?

Wil je samen met duizenden andere leden de Vlaamse actieve senioren nog sterker maken of versterken? Dat kan!

 


Week van de vrijwilliger 23 februari t/m 2 maart 2019

Bedankt, lieve vrijwilligers!
Jullie werken vaak achter de schermen maar jullie inzet is van onschatbare waarde. Vl@s vindt die inzet niet zomaar vanzelfsprekend. Jullie verdienen meer dan een simpel bedankje.

https://www.vrijwilligersweek.be/


Luisteren naar ons kleinkinderen

Tijdens de planningsdagen, eerder deze maand, werd er nagedacht over de toekomst. En niet alleen over Vl@s. Hiervan getuigt de boodschap die we de wereld instuurden i.v.m. de klimaatacties van de studenten.

 

 Tot ons groot genoegen pikten ondertussen verschillende media deze boodschap op.


Woensdag Fietsdag komt er aan .....

Fietscampagne van 26 april 2017 tot einde 2019.

De Vlaamse actieve senioren werken hier graag aan mee en niet enkel op woensdag!!!

  

 


Vlaamse actieve senioren

Net gepensioneerd? Straks met pensioen?
Een boeiende tijd om oude vrienden terug te zien en nieuwe vrienden te ontdekken


Vl@s tijdschriften 2019 - 2018

Bij deze rubriek vind je het driemaandelijks tijdschrift van onze vereniging.

Veel leesplezier!


Testament - nalatenschap

Je bent de Vlaamse actieve senioren zeer genegen en wenst ze op te nemen in je testament? Dat kan via een legaat of een duo-legaat. Neem hiervoor contact op met de notaris en vertrouw hem/haar je testament toe. Dit is een waarborg voor een behoorlijke wilsbeschikking.