Welkom op de webstek van de Vlaamse actieve senioren vzw

Vlaamse actieve senioren vzw is dé thuishaven voor meer dan 11.000 dynamische ouderen en jonggepensioneerden in meer dan 110 plaatselijke afdelingen.

De Vlaamse actieve senioren zijn Vlaamsbewust, pluralistisch en niet-partijpolitiek gebonden.
De Vlaamse actieve senioren bieden ruimte voor

  • cultuur: toneel, theater, film, concert, stadsbezoeken, …
  • sport: aquagym, stoelengymnastiek, wandelen, yoga, …
  • gezelligheid: vriendschap, feesten, uitstapjes, …
  • bijleren: gezondheid, computer, mobiliteit, …

STEMMEN !!!!

 Surf snel naar: www.wegmetdatwoord.org/

Klik op het woord ‘bejaarden’ en stem het weg. Dit woord willen we echt niet meer horen!

Stemmen kan tot woensdag 7 december om 23u30!!

Verspreid de boodschap!

 


Vlaamse actieve senioren

Net gepensioneerd? Straks met pensioen?
Een boeiende tijd om oude vrienden terug te zien en nieuwe vrienden te ontdekken


Vl@s tijdschriften 2016

Bij deze rubriek vind je het driemaandelijks tijdschrift van onze vereniging.

Veel leesplezier!


Provinciaal tijdschrift Vlaams-Brabant

Hieronder vind je het provinciaal tijdschrift van de provincie Vlaams-Brabant


Testament - nalatenschap

Je bent de Vlaamse actieve senioren zeer genegen en wenst ze op te nemen in je testament? Dat kan via een legaat of een duo-legaat. Neem hiervoor contact op met de notaris en vertrouw hem/haar je testament toe. Dit is een waarborg voor een behoorlijke wilsbeschikking.