Testament - nalatenschap

Je bent de Vlaamse actieve senioren zeer genegen en wenst ze op te nemen in je testament? Dat kan via een legaat of een duo-legaat. Neem hiervoor contact op met de notaris en vertrouw hem/haar je testament toe. Dit is een waarborg voor een behoorlijke wilsbeschikking.

Er bestaan drie soorten legaten:

  1. Bij een Bijzonder legaat wordt een bepaald vermogen aan de Vlaamse actieve senioren nagelaten.
  2. Bij een Legaat onder algemene titel wenst de overledene zijn bezittingen te verdelen tussen verschillende personen en/of instellingen. Een welbepaald deel is dan voorbehouden aan de Vlaamse actieve senioren. De wet blijft wel "gereserveerde" delen voorzien voor de familie.
  3. Bij een Algemeen legaat laat de overledene alles na aan de Vlaamse actieve senioren, behalve bepaalde eigendom(men), bestemd voor andere begunstigden (het zgn. beschikbaar deel).

Een legaat kan zowel een geldsom als een schenking in natura omvatten (b.v. een gebouw of een collectie schilderijen). De overledene kan zelf de bestemming van het legaat bepalen en onze vzw wordt dan verplicht zijn wens in te willigen. Bij een duo-legaat schenkt de overledene een deel van zijn nalatenschap met een legaat aan de vzw Vlaamse actieve senioren die daarbij alle successierechten betaalt (ook op het deel dat aan andere erfgenamen wordt overgelaten). Deze regeling kan bijzonder gunstig uitvallen, zowel voor de vzw, als voor de erfgenamen. De verklaring hiervoor ligt in het feit dat een erfgenaam-vriend van de overledene minstens 45% successierechten moet betalen, waar dit voor de vzw beduidend lager ligt (8.8% in Vlaanderen, 12,5 % in het Brussels Hoofdstedellijk Gewest).

Geschreven door Tamara Reyniers op 13/01/2011 16:37:35